top of page

Příletové informace

Příletové informace
Arrival Info
VFR
mapa
VFR Chart
Taxi
Chart
Taxi chart
Jak se registrovat k příletu?

Registrace už jsou oficiálně uzavřené. Napište nám rychle mail na info@scsl.cz a ještě vás zařadíme.

Je akce otevřena pro veřejnost?

Slet není veřejná akce. Je možné se dívat z vyhlídkové terasy, která bude zveřejněna v mapě areálu pár dní před akcí.

Bude možné hangárování letadla?

Přednostní právo hangárování budou mít letouny, které jsou náchylnější na déšť, jiné meteorologické jevy a hůře snáší pobyt venku oproti ostatním strojům. Další možností je zaslání zvláštní žádosti majitele letounu hlavnímu organizátorovi.

Mohu přiletět i s jiným než československým letounem?

Událost je vytvořená primárně na počest pilotům a jejich letounům vyrobeným v Československu po roce 1950. Jsou to tedy značky jako Aero, Avia, Letov či Zlín. Pokud nemáte možnost přiletět s nějakým z těchto strojů a i přes to byste se chtěli zúčastnit, určitě můžete, avšak přihlaste tento letoun přes přihlašovací formulář na tomto webu. Kapacita těchto strojů je ovšem omezena a přednost mají vždy československé stroje a jejich piloti. 

Jaké jsou možnosti ubytování?

V areálu bude možné mít stan i karavan. Symbolický poplatek za stan bez elektřiny je 100 Kč a za karavan s připojením k elektřině 200 Kč. Z důvodu kapacity si jiné možnosti ubytování každý zařizuje sám. Doporučujeme vybrat z hotelů v Táboře.

Samozřejmě bude též možné spát pod křídly. 

Chci přijet po zemi, co mám dělat?

Pokud nemůžete přiletět, ale patříte mezi odbornou leteckou veřejnost, kontaktujte po příjezdu organizátory na infostánku.

Je zajištěno občerstvení?

Každý velitel registrovaného letadla má nárok na oběd, ten je součástí registračního poplatku. Ostatní členové posádky si mohou občerstvení zkoupit. Během celé akce bude navíc zajištěno občerstvení formou cateringové společnosti.

LPH?

Platba v hotovosti. V místě konání akce bývá k dispozici čerpací stanice s palivy AVGAS 100LL, NATURAL 95 a letecké oleje TOTAL Aeroshell D100 na objednání předem. Více info o tankování na vyžádání a v rámci propozic pro přihlášené. 

IMG_4077.jpeg
 • How to register for arrival?
  It's easy: go to Sign up , fill out the form about yourself and your plane and that's it.
 • Is the event open to the public?
  The meeting is not a public event. It is possible to watch from the observation deck, which will be published on the map of the area a few days before the event.
 • Will it be possible to hangar the plane?
  Aircraft that are more prone to rain, other meteorological phenomena and harder to tolerate outside compared to other machines will have the priority right to hangar. Another option is to send a special request from the aircraft owner to the main organizer.
 • What are the accommodation options?
  There will be space for tents on the premises. Of course, it will also be possible to sleep under the wings. If you would like to come with a caravan, please write in advance to kutilkova@scsl.cz Due to capacity, everyone arranges different accommodation options themselves. We recommend choosing from hotels in Rakovník well in advance. Taxi for airport delivery Rakovník will be provided.
 • Can I participate with a non-Czechoslovak aircraft?
  The event is created primarily in honor of pilots and their aircraft manufactured in Czechoslovakia after 1950. These are brands such as Aero, Avia, Letov and Zlín. If you do not have the opportunity to arrive with any of these machines and you would still like to participate, you can certainly, but register this aircraft via the registration form on this website. However, the capacity of these machines is limited and Czechoslovak machines and their pilots always have priority.
 • I want to come on earth, what should I do? "
  If you cannot arrive, but you are a professional aviation public, please contact the organizers at the information stand upon arrival.
 • Is refreshments provided?
  Each commander of a registered aircraft is entitled to lunch, which is part of the registration fee. Other crew members can buy snacks. In addition, refreshments will be provided throughout the event in the form of a catering company.
 • LPH
  Gas stations with AVGAS 100LL, NATURAL 95 and TOTAL Aeroshell D100 aviation oils are available at the venue to be ordered in advance. More info about refueling on request and in the propositions for registered.
bottom of page